U kent het vast wel, de waan van alledag. Hier smeult het, daar een brandje en iemand heeft ook nog acuut hulp nodig. Dit levert het gevoel op dat u constant achter de feiten aanloopt en te veel ad hoc-acties moet uitvoeren om de boel draaiende te houden. Strategische personeelsplanning kan in dit verband uitkomst bieden.

De maatschappij is constant in beweging. We hebben te maken met een energietransitie, CO2-reductie, ontwikkelingen rondom duurzaamheid, inwonersparticipatie en ga zo maar door.  Als u niet oppast, ligt uw bordje snel (over)vol.

Naast al deze opgaven moet u ook nog eens uw team aandacht geven en coachen, en inspelen op allerlei personeelsontwikkelingen. Denk aan veelvuldige personeelswisselingen door een krappe arbeidsmarkt, het invullen van tijdelijke vacatures, uitbreiding van taken en cultuur- en organisatieontwikkelingen. Maar hoe houdt u grip op de zaak? Zit u wel ‘on track’ met de gestelde doelen en opgaven in het fysieke domein?

Juiste mensen op de juiste plek
Al deze uitdagingen vragen veel van uw organisatie en de mensen die hierin werken. Ze moeten snel kunnen inspelen op alle veranderingen en op tijd de juiste resultaten leveren aan inwoners en bestuur. Kortom, u heeft behoefte aan de juiste mensen op de juiste plek.

Dit vraagt om focus en houvast voor de langere termijn. De kunst is daarom om ad hoc-acties in een breder kader te plaatsen en ze deel te laten uitmaken van een planmatig en groter geheel.

Missie, visie en cultuur
Strategische personeelsplanning kan in dit verband uitkomst bieden. Het geeft rust, houvast en richting. De missie, visie en cultuur van de organisatie vormen daarbij de basis voor de medewerkersstrategie. Oftewel: de strategische personeelsplanning is een afgeleide van de totale bedrijfsstrategie.

Bovendien geeft een strategische personeelsplanning grip op het heden en op de optimale inzet en voldoening van mensen in hun functie of rol. Tevens zijn de beslissingen niet alleen gebaseerd op het heden, maar houden ook al rekening met mogelijke ontwikkelingen in de toekomst. Het voorkomt dat alles door wijzigende omstandigheden ineens anders moet.

Begeleiden en faciliteren
Cens-or kan dit proces voor u en uw team begeleiden en faciliteren. We beschikken over HR-kwaliteiten en hebben, vanuit onze collega’s van Cyber, veel vakinhoudelijke kennis. Samen met u stellen we een plan van aanpak op, zodat uw medewerkers hun opgaven en taken op een optimale en effectieve manier kunnen uitvoeren.