Over Cens-or.nl

Cens-or heeft ruime kennis van de buitenruimte en leefomgeving en is gespecialiseerd in het vinden van professionals met kennis van die buitenruimte. Wij kennen het vakgebied en weten waar behoefte aan is. Dit geeft ons een enorme voorsprong bij het zoeken naar de juiste match. Met ons ‘Fingerspitzengefühl’ selecteren we de juiste kandidaat voor de juiste functie. Dit resulteert in prima resultaten en tevreden opdrachtgevers.

Cens-or bestaat al ruim twintig jaar (Osiris en Cyber). Inmiddels bedienen we ongeveer 25% van de gemeenten in Nederland. Daarnaast zijn we actief voor werkvoorzieningschappen, water- en recreatieschappen, woningcorporaties en aannemers.

Compacte organisaties
Lokale overheden krijgen steeds meer taken, terwijl budgetten onder druk staan. Daarom streven gemeenten en andere overheidsinstellingen naar compacte en daadkrachtige eigen organisaties, die sterk zijn in het adviseren van het bestuur en de burgers. Dit vraagt nu en in de toekomst om werknemers die een positieve bijdrage leveren aan dit proces. Tijdelijke, periodieke of permanente ondersteuning is noodzakelijk om de organisatie en haar medewerkers voor te bereiden op veranderende functies, eisen en omstandigheden.

Dit vraagt om goede en betrouwbare professionals die de vraag en de behoefte van de opdrachtgever goed begrijpen, deskundig advies geven en bij de uitvoering zichtbaar een duidelijke toegevoegde waarde leveren.

Cens-or beschikt over goede en betrouwbare kandidaten! Ons netwerk bestaat uit professionals die actief zijn in verschillende vakgebieden: inrichting en beheer van de openbare ruimte, bedrijfskundige processen, personeel en organisatie en management. Deze professionals beschikken over vakgerichte opleidingen (specialistische kennis), passie voor hun vakgebied, een flinke dosis praktijkervaring en specifieke vaardigheden.

Uniek
De combinatie van brede inhoudelijke en organisatorische kennis van de buitenruimte en de mensen die daarin werken en er gebruik van maken, maakt Cens-or uniek in Nederland. We zijn daarom een goede gesprekspartner voor onze opdrachtgevers om tot de juiste match te komen bij het invullen van tijdelijke of vaste functies. Ook bemiddelen wij mensen naar een andere baan in het werkveld.

Geschikte kandidaten
Kandidaten die in het netwerk van Cens-or werkzaam zijn, hebben hun (specialistische) kennis en goede (management)ervaringen aangetoond. Daarnaast beschikken ze over competenties die iets toevoegen aan een bestaande organisatie en het verschil maken. Bovendien hebben onze kandidaten de DISC gedaan. Dit levert inzicht op voor de kandidaat zelf en leert ons hoe de betrokkene het beste tot zijn recht komt. Wij onderhouden onze contacten goed door onder andere kennisbijeenkomsten, coaching, evaluatie en maatgerichte ondersteuning.

Cens-or Arbeidsbemiddeling voor buitenruimte en leefomgving kent twee belangrijke pijlers:

  • Mensen wensen: werk, ontplooiing, waardering, vertrouwen en stabiliteit.
  • Organisaties wensen: betrokkenheid, prestaties, innovatie, flexibiliteit en ontwikkeling.

Goede matches verbinden deze wensen, met als resultaat een prettige en productieve samenwerking.