Onze opdrachtgever zoekt een adviseur duurzaamheid en recreatie

Binnen een mooie gemeente, vlakbij Utrecht, wordt gewerkt aan de vertaling van het containerbegrip duurzaamheid in relatie tot de leefomgeving. Recreatie wordt de komende jaren krachtig ingezet zodat het een belangrijkere rol krijgt in het verblijf binnen de gemeente.

Wat ga je oppakken?

Je werkt mee aan de ontwikkeling van deze gemeente, het is een groeigemeente. Hierdoor investeert ze in een toekomstbestendige leefbaarheid en kwaliteit van de dorpen door binnen en buiten de kernen te gaan bouwen.

Adviseur

Als adviseur zet je je expertise in voor de leefomgeving. Samen met collega’s ontwikkel je programma’s met als doel de samenhang van de verschillende thema’s invulling te geven. Je bent daarin de verbindende schakel voor het team openbare ruimte. Je dagelijkse werk bestaat uit het ontwikkelen van programma’s c.q. beleid op o.a. de thema’s duurzaamheid & milieu, recreatie & toerisme, IBOR en gemeentelijk vastgoed en sport. Daarbij hoort ook de verantwoordelijkheid voor brede inhoudelijke advisering, inclusief financiering, juridische aspecten en communicatie.

Draagvlak

Vernieuwing wordt pas zichtbaar als de direct betrokkenen het overnemen en het gaan uitdragen. Hiervoor heb je contacten met de portefeuillehouders. Je stemt het lokaal strategische beleid af op het regionaal strategisch beleid en andersom. Je werkt hierbij samen met de strateeg fysiek domein. Jij bent de vertaler van het strategisch beleid naar tactisch en operationeel beleid. Je neemt proactief deel aan regionale samenwerkingsverbanden.

Wat is belangrijk

Werken bij onze opdrachtgever betekent dat je een goede bruggenbouwer bent, vertalen wat buiten leeft in programma’s met innovatieve waarden. Je haalt je inspiratie en uitdagingen uit de maatschappelijke rol van de lokale overheid. Je bewandelt graag nieuwe wegen, houdt van aanpakken en speelt uiteraard in op relevante geluiden in onze samenleving. Dit samen met inwoners, ondernemers en de partners in de regio.

Jouw toegevoegde waarde

Uiteraard word je enthousiast van de ambitie van onze opdrachtgever en hun cultuur van korte lijnen en aanpakken. En daar heb jij nog iets aan toe te voegen. Je bent flexibel, pragmatisch en resultaatgericht. Je denkt in mogelijkheden en oplossingen. Je beschikt over politieke en bestuurlijke sensitiviteit en hebt oog voor lokale en regionale ontwikkelingen binnen de fysieke leefomgeving. Je houdt rekening met de gevolgen voor je eigen (politieke) organisatie en je draagt de bestuurlijk gekozen lijnen uit. Met oog voor kwaliteit realiseer je gedreven je doel- en taakstellingen. Je bent een verbinder die door samenwerking gedragen adviezen aan het bestuur voorlegt. Je hebt een afgeronde opleiding op hbo- of wo-niveau, maar ook voldoende aantoonbare ervaring in vergelijkbare functie(s).

Als je interesse hebt laat het weten aan Astrid Hoevenagel 06 15 89 86 47 of aan Ed Verton 06 54 67 62 38 van Cens-or arbeidsbemiddeling. Dan kunnen we nadere informatie uitwisselen. Mailen kan ook naar info@cens-or.nl.

Over onze opdrachtgever

Prettig wonen en leven, met ruimte voor elkaar: dat is waar de gemeente voor staat. De gemeente is met alle drie haar kernen een plek waar mensen zich thuis voelen. Niet voor niets zijn ze een van de beste woongemeenten in de regio. En dat willen ze graag zo houden. Maar dat betekent niet dat ze stilzitten. De omgeving van de gemeente verandert. Om ook in de toekomst een levendige, gezonde en groene gemeente te zijn waar de bewoners zich gekend en (h)erkend voelen, ondernemers kansen zien en waar bezoekers graag komen, moet ze nu aan de slag.