Wij bieden

Wij bieden u als opdrachtgever de juiste persoon op de juiste plaats en zijn deskundig, objectief, kritisch en scherp. Cens-or werkt met acceptabele tarieven en volgens de principes ‘afspraak is afspraak’ en ‘no cure no pay’. Wij brengen opdrachtgevers in contact met professionals in de leefomgeving en openbare ruimte.

Cens-or heeft een uitgebreid netwerk van professionals die wij persoonlijk kennen. Ons netwerk omvat deskundigen die inzetbaar zijn in alle lagen van de organisatie. Denk hierbij aan: vakspecialisten, adviseurs, projectleiders, programmamanagers, afdelingsmanagers, beleidsmedewerkers, directeuren en wijkbeheerders.

Profiel
Onze professionals hebben naast ruime ervaring in onder andere de openbare ruimte, ook een combinatie van competenties die nodig zijn om als tijdelijke collega iets extra’s te leveren aan het team. Belangrijke competenties zijn: resultaatgerichtheid, proactiviteit, flexibiliteit, omgevingssensitiviteit en zelfstandigheid.

Diensten
Bij Cens-or Arbeidsbemiddeling bent u aan het juiste adres voor detachering, interim-management, werving en selectie, coaching en training.

Detachering:
Bij detachering gaat het om het tijdelijk vervullen van een project, functie of rol waar binnen uw organisatie behoefte aan is. Detachering wordt ingezet bij een vacature, tijdelijke uitval of bij behoefte aan extra capaciteit. Kenmerken als deskundigheid, zelfstandigheid en verbindend met oog voor de lokale situatie zijn van essentieel belang voor een goede match.

Interim-management:
Heeft u tijdelijk behoefte aan (bege)leiding om de beoogde organisatieontwikkeling te realiseren, van visie tot implementatie? Dan kan een interim-manager uitkomst bieden. Interim-managers leveren dynamiek en zetten de gewenste koers in. De focus is gericht op het behalen van resultaten zonder de individuele medewerker daarbij uit het oog te verliezen. Draagvlak, participatie, visie en kwaliteit staan hierbij centraal.

Werving en selectie:
Cens-or biedt ondersteuning bij het werven en selecteren van de juiste kandidaat voor het vervullen van een vacature. Onze aanpak is toegespitst op uw situatie, waarbij u ervoor kunt kiezen om het hele traject uit te besteden of om onze inbreng te beperken tot een deeltraject. Bijvoorbeeld het opstellen van een helder functieprofiel of het selecteren van de kandidaten. We maken daarbij duidelijke afspraken over uw betrokkenheid en de onze.. We willen eerst helderheid over functie-eisen en de gewenste resultaten, waarna we tot een goede match kunnen komen.

Coaching:
Persoonlijke groei en ontwikkeling wordt door opleiding en werkervaring gerealiseerd. Is in uw organisatie sprake van cultuurverandering of verandering van opdrachtgever- of opdrachtnemerschap? Dan is individuele coaching en/of teamcoaching een gewenste aanpak.

Cens-or heeft ruime ervaring met dit soort processen van verandering. Zo kunnen wij bijvoorbeeld inhoudelijke expertise leveren als het gaat om contractmanagement. Wordt van uw medewerkers een veranderde werkwijze gevraagd, bijvoorbeeld van beheerder naar dienstverlenende wijkregisseur, dan richt onze aanpak zich op het ontwikkelen van houding en gedrag.

Inleven is belangrijk, verbinden en bewegen zijn noodzakelijk om tot ontwikkeling te komen. En dat is waar Cens-or voor staat.

Werkwijze
Bij elke vraag is de eerste stap om samen met u het functieprofiel op te stellen. Daarvoor worden onder andere de volgende vragen gesteld:

  • Voor welke resultaten is de kandidaat verantwoordelijk?
  • In welke werkomgeving en -relatie wordt gewerkt en wat vraagt dat van de kandidaat?
  • Welke eisen zijn naast vakkennis nodig voor een goede vervulling van de taken?
  • Welke ambities heeft het team?

Dit levert een duidelijk functieprofiel op, waarna wij voor u op zoek gaan naar de juiste match. Dit doen wij binnen ons eigen netwerk. Wij verwachten van al onze kandidaten dat zij naast hun specialistische kennis iets ‘extra’s’ meebrengen. Daarom nemen wij bij onze kandidaten de DISC af. Dit levert ons extra informatie op, zodat we het profiel goed kunnen beoordelen en kunnen bepalen of de kandidaat geschikt is voor een vacature.

Als de persoon in kwestie op basis van een goed en passend CV, het persoonlijke gesprek, positieve referenties en de DISC geschikt is voor de functie, wordt de kandidaat aangeboden. Na de match komen we tot een samenwerking, een overeenkomst. Tijdens de samenwerking nemen wij contact met u op voor een tussentijdse evaluatie. Deze persoonlijke benadering levert ons veel informatie op. Indien nodig kunnen wij bijsturen en u op basis van onze ervaring adviezen geven. Nadat onze dienstverlening is afgerond, evalueren wij samen met u het proces en de geleverde kwaliteit.

Kwaliteitsborging
Bij Cens-or staan kwaliteit, sensitiviteit en persoonlijke benadering centraal. Om deze kernwaarden te beschermen, bieden wij onze kandidaten diverse kennisbijeenkomsten en coachingstrajecten aan. Hierdoor kunnen wij onze kwaliteit blijven garanderen. We kennen de ontwikkelingen in het werkveld en verbinden die kennis met de praktijk van onze opdrachtgevers.